ترجمه و پاورپوینت مقاله آزمون رابطه ی بین شخصیت ،سبک های تعارض و اثربخشی

ترجمه و پاورپوینت مقاله آزمون رابطه ی بین شخصیت ،سبک های تعارض و اثربخشی

ترجمه و پاورپوینت مقاله آزمون رابطه ی بین شخصیت ،سبک های تعارض و اثربخشی

چکیده :

هدف : هدف از این مطالعه،آزمون عوامل موثر مستقیم و غیرمستقیم بر شخصیت،سبک های تعارض و رهبری اثربخش می باشد.مسلما تعدادی از تحقیقات پیشامد ها و پیامد های مدیریت تعارض را آزموده اند اما در یک تحقیق به صورت جامع گنجانده نشده اند.

طرح ،اصول ،رویکرد ها:

مدل ساختاری این تحقیق در آزمون ارتباط بین شخصیت ،مدیریت تعارض و رهبری اثربخش برای 126 مدیر و 624 کارمند در سازمان های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. موضوعات بر اساس پرسشنامه ی پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه ی تعارض سازمانی Rahim و قسمت های انتخاب شده از پرسشنامه ی رهبری چند عاملی که اثربخشی رهبری را اندازه گیری می کند قرار دارند.

یافته های تحقیق :

یافته های پژوهش نشان می دهد که سبک مدیریت تعارض یکپارچه کاملاَ بر رابطه ی بین روان رنجوری و اثربخشی رهبری و همچنین تا حدودی بر رابطه ی بین وظیفه شناسی و اثربخشی رهبری در ارتباط است. وظیفه شناسی بهترین شاخص اثربخشی در بین همه ی متغییرهای مورد مطالعه در این تحقیق است با واریانس %10.

 

 

فایل ورد ترجمه شده ی این اثر به همراه منابع آن با فونت 14، بالغ بر 17 صفحه و فایل پاورپینت آن نیز شامل 6 اسلاید می باشد.